top of page

Privacyverklaring

Privacy verklaring – Toonvanaalst.nl


Uw privacy en het veilig verwerken van uw persoonsgegevens is heel belangrijk. Op verschillende manieren verzamelen wij persoonsgegevens. Welke gegevens precies worden verzameld hangt af van het project. Daarom laten wij u hieronder graag zien hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Toon van Aalst Schilders | Stukadoors B.V.
Molenstraat 28
5373 AN Herpen

info@toonvanaalst.nl | +31 (0)6 54 977 326
 

Social media: Wij maken gebruik van de social media kanalen LinkedIn en Facebook. Deze kanalen plaatsen zelf cookies op onze website. Lees het privacy statement van deze kanalen om meer te weten te komen over de wijze waarop zij gegevens verwerken.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor het verzamelen van gegevens via cookies, voor zover uw toestemming nodig is voor het mogen plaatsen van deze cookie.

PRIVACY STATEMENT – Toon van Aalst Schilders | Stukadoors B.V.
Wij verwerken persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Persoonsgegevens en willen daarom transparant zijn in de wijze waarop wij omga met de gegevens van de gebruikers van de website. Deze privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden in het kader van onze diensten. Door gebruik te maken van onze website geeft de gebruiker aan mijn privacybeleid te accepteren.

Registratie persoonsgegevens: Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening. Zo worden persoonsgegevens verwerkt voor het opnemen van contact, het kunnen leveren van en informeren over diensten (indien daarvoor toestemming is verleend).
Het gaat in ieder geval om de volgende persoonsgegevens:
– NAW-gegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– bankrekeningnummer.
Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming ook te allen tijde weer intrekken.

Doeleinden van gegevensverwerking: Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– het verstrekken van vrijblijvende informatie en offertes, wanneer u dit bij ons aanvraagt;
– voor het versturen van de nieuwsbrief, als u zich daarvoor heeft aangemeld;
– om onze website te verbeteren.

Delen van persoonsgegevens: Wij vinden uw privacy heel belangrijk. Daarom delen wij bepaalde of specifieke persoonsgegevens alleen met partners en derden als dit echt noodzakelijk is. Wij verkopen uw gegevens nooit zomaar aan derden.

Beveiliging gegevens: Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens optimaal beveiligd zijn. Daarnaast zullen wij uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit houdt in ieder geval in dat uw persoonsgegevens niet langer dan 1 jaar worden bewaard, tenzij omstandigheden zich voordoen die het rechtvaardigen de gegevens langer te bewaren.

Rechten betrokkenen: u heeft recht op inzage, correctie, overdragen en/of verwijdering van uw persoonsgegevens bij ons. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek gericht worden aan de contactgegevens zoals bovenaan is weergegeven. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u het recht heeft een klacht in te dienen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overig: eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens.

Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy kan contact opgenomen worden via bovengenoemde contactgegevens.

bottom of page